Для укладення договору поставки потрібно надати наступні копії:

- Свідоцтво платника податків або

  Витяг з реєстру платників податків на додану вартість або 

  Витяг з реєстру платників єдиного податку

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

- Телефон для податкової

- ПІБ та посада керівника, на підставі чого працює керівник

- Лист з реквізитами компанії у вигляді:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОНА І БЕЗПЕКА»

61002, м. Харків, вул. Садовая, 10/12

Код ЄДРПОУ 36819335

р/р №UA133510050000026004262979800 в АТ «УкрСиббанк»,

м. Харків, МФО 351005

ІПН 368193320309

Тел: 715-14-09